logo SDGplatform voor duurzame ambities naar meetbare resultaten

NL Terreinlabel:

Van groene ambitie naar
meetbaar duurzame leefomgeving

Samen met onze partner NL Greenlabel vergroenen we de leefomgeving. De NL Terreinlabel-methode maakt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein zoals schoolplein, park of bedrijfskavel inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces. Zo worden kansen zichtbaar, meetbaar en aantoonbaar en worden ambities uit de sfeer van vrijblijvendheid gehaald.

Logo NL Terreinlabel

Hoe duurzaam is jouw terrein?


NL Terreinlabel maakt duurzaamheidsambities eenvoudig meetbaar. Zo kunnen ze worden geborgd in het proces van visie tot en met realisatie en het beheer. Daarbij voegt met name het benoemen en ontsluiten van het duurzaamheidspotentieel door het stapelen van functies waarde toe aan een terrein op het gebied van leefbaarheid en klimaatadaptiviteit. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de duurzaamheid van materialen en beplanting. Hoe zit het bijvoorbeeld met de CO2-uitstoot die het transport veroorzaakt? Wat is de samenstelling en de gebruiksduur? Hoe ga ik om met hemelwater en hittestress op het terrein? Hoeveel energie heeft het gekost om het product te produceren? Wat is de eco-toegevoegde waarde van een product? Bewustwording creëren bij mensen, bedrijven en overheden is hierbij essentieel.

NL Terreinlabel: hoe duurzaam is het terrein van jouw kantoor, school of gemeentehuis?

Draagt bij aan de Sustainable Development Goals


De methodiek van NL Terreinlabel is sinds 2020 gekoppeld aan de VN Duurzaamheidsdoelen op subdoelenniveau. Bij een beoordeling wordt eveneens een overzicht afgegeven hoe de ontwikkeling een bijdrage levert aan de VN Duurzaamheidsdoelen. De methodiek raakt met name doel 11, 12 en 15.

NL Terreinlabel draagt bij aan SDG 11
NL Terreinlabel draagt bij aan SDG 12
NL Terreinlabel draagt bij aan SDG 15

Indicatoren NL Terreinlabel

De voordelen

MEER IMPACT

Klimaatadaptatie en biodiversiteit gericht versterken

Global Goals

Geef invulling aan de Sustainable Development Goals

Integraal

Onafhankelijk inzicht in de integrale duurzaamheid

Ervaring

Kennis en ervaring opdoen in integraal ontwikkelproces

NL Terreinlabel Experts zijn opgeleide professionals die de expertise bezitten als het gaat om de inrichting en het beheer van de diverse type terreinen zoals schoolplein, sportcomplex, bedrijfskavel, zorgcomplex, recreatiegebied en solarpark. Ze kunnen de NL Terreinlabel-methodiek toepassen om eigenaren breder te adviseren ten aanzien van biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële aspecten van een moderne gebiedsontwikkeling. Een NL Terreinlabel Expert past de methodiek toe in projecten om deze samenhangender en duurzamer te maken.


Dit kan ofwel als procestool worden ingezet of als certificeringstraject. In het laatste geval  verzamelt de NL Terreinlabel Expert alle benodigde documenten en bewijslast (zoals het ontwerp, inkoopfacturen, foto’s/films etc.). Op basis daarvan beoordeelt de onafhankelijke NL Terreinlabel assessor het terrein. Wanneer de definitieve score is bepaald, wordt het NL Terreinlabel certificaat afgegeven op de desbetreffende fase (nulmeting, ontwerpfase of realisatiefase). 

Hoe werkt NL Terreinlabel?

Hoe werkt het?

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren